Foredrag af og med Niels Ole Frederiksen

Om mig

Jeg er født i det nu lukkede Horsens Tugthus i 1946. Min far var ikke indsat, men ansat. En lille men dog væsentlig forskel.

Jeg færdiggjorde en handelsuddannelse i 1966. Efter et par år på Grønland og et højskoleophold på Ask Højskole kom jeg på seminariet, og blev i en alder af 29 år dimitteret som lærer fra Ribe Statsseminarium.

Selvom jeg er uddannet som folkeskolelærer, har jeg altid arbejdet i højskolen. Folkeskolen nåede jeg derfor aldrig, den har "mig til gode".

Mit første højskolelærerjob fik jeg i 1974, det var syd for den dansk-tyske grænse på Det danske Mindretal i Sydslesvigs folkehøjskole i Jaruplund.

Efter et par år i Sydslesvig kom jeg til Båring Højskole på Vestfyn. Noget senere igen blev jeg forstander på Sdr. Felding Højskole i Vestjylland. Her var jeg i 12 år.

Jeg afsluttede min aktive højskolekarriere, som højskolelærer og kursustilrettelægger på Esbjerg Højskole.

I en periode på seks år rejste jeg sammen med Hans Thimes rundt i hele landet og opførte selvskrevne shows, cabaretforestillinger og underholdningsprogrammer. Vi fik produceret to single-plader og to LP-plader og medvirkede i en række radio- og TV-udsendelser med sange og fortællinger. Denne nebengeschæft fortsatte vi med, dog på nedsat blus, til Hans Thimes alt for tidlige død i 2013.

Siden 2012 har jeg haft nogle emnekurser på forskellige højskoler. Jeg arrangerer hvert år to x tre dages daghøjskoleforløb i Middelfart. Det ene forløb er i juni på det gamle træskibsværft i Middelfart og det andet er i september på "Tvillingegården" ved Båring Vig.

Som noget nyt er er begyndt, at tilrettelægge og arrangere kurser på den nystiftede "Fanø Højskole", som holder til i den tidl. navigationsskole i Nordby på Fanø.

Det jeg anvender mest tid på er min foredragsaktivitet. Her på disse sider kan du læse om mine forskellige foredrag.

Jeg kommer gerne over hele landet.

Varighed efter aftale; nødvendige hjælpemidler: en PCer, fremviser til PowerPoint en lys væg eller et lærred; hvis ikke arrangøren har en PCer og en fremviser, medbringer jeg selv nødvendigt udstyr.

Ring på 26 70 89 57 eller mail:: nof46@stofanet.dk .

Postadresse: Brogade 4 B tv, 5500 Middelfart.

Oversigt over foredrag